Niezbędnym warunkiem przekroczenia granicy z Białorusią w systemie ruchu bezwizowego jest posiadanie ze sobą ważnego, przynajmniej 6 miesięcy od planowanej daty wyjazdu paszportu Polski, któregoś kraju Unii Europejskiej lub Kanady czy USA. Nie ma możliwości wyjazdu za granicę na podstawie prawa jazdy, dowodu osobistego czy też innego rodzaju dokumentu ze zdjęciem.

Wjazd do strefy ruchu bezwizowego, czy to Grodna i Kanału Augustowskiego czy też białoruskiej Puszczy Białowieskiej wymaga posiadania specjalnej przepustki – w każdym z tych przypadków innej. Przepustka musi być wystawiona na każdego z uczestników wyjazdu.

Każdy turysta indywidualny wyjeżdżający na Białoruś do którejś ze stref bezwizowego ruchu musi posiadać ubezpieczenie NW. Koszt wynosi kilka – kilkanaście złotych, a polisa do kupienia jest w w bardzo wielu agencjach ubezpieczeniowych.

W przypadku wyjazdu własnym samochodem – potrzebna jest tzw. Zielona Karta – dokument, który bezpłatnie zobowiązany jest wystawić każda z firm, w której ubezpieczone jest auto (ubezpieczenie OC).

Obowiązkiem każdego turysty jest wypełnienie na granicy Karty Migracyjnej (chyba, że służby białoruskie na granicy zdecydują inaczej). Kartę wypełnia się w dwa razy – te same dane wpisuje się po lewej i prawej stronie. Jedna część zostaje na granicy w momencie wjazdu, drugą oddaje się przy wyjeździe. Należy chronić kartę przed zgubieniem – jej brak utrudni wyjazd z Białorusi!

Dodatkowo, w przypadku wjazdu własnym samochodem należy wypełnić Deklarację celną – tam się wpisuje dane swojego auta. Jeden egzemplarz Deklaracji jest niezbędny, aby przekroczyć bez kłopotów granicę w trakcie powrotu.

© Copyright - PNB Twoja Przepustka na Białoruś