Jak można pojechać do Grodna?bez-wizy-znaczki3

Samochodem

bezwizy_samochodWłasnym samochodem – wjazd na Białoruś

Przejścia graniczne:

 • Kuźnica BiałostockaBruzgi (Polska – Białoruś)
 • Rajgardas  Prywałka (Litwa – Białoruś)

Wyjazd własnym samochodem na Białoruś do Grodna nie jest skomplikowany, trudny czy niebezpieczny. Wymaga nieco formalności na granicy – ale niezbyt skomplikowanych a także czasami przyjdzie spędzić trochę czasu na przejściu – w zależności od ilości przekraczających granicę aut i tempa pracy białoruskich pograniczników i celników – a z tym bywa różnie.

Po odprawie po stronie polskiej przejeżdżamy na stronę białoruską. Pierwszy etap – to kontrola ilości osób w samochodzie oraz konieczność otwarcia bagażnika – żeby pokazać, że się tam nie ukrywa żaden pasażer „na gapę”. Po tej kontroli otrzymujemy „blankiet” to jeden z istotnych i ważnych dokumentów, których należy pilnować. Następnie podjeżdżamy do przejścia i ustawiamy się na „czerwonym kanale” – czyli w korytarzu dla aut spoza państw zrzeszonych w Euroazjatyckiej Unii Celnej (Таможенный союз Беларуси, Казахстана и России)

Zatrzymujemy się przy pierwszej linii i wszystkie osoby w samochodzie, wraz za paszportami i dokumentem zezwalającym na przekroczenie granicy oraz ubezpieczeniem NW poddajemy się kontroli paszportowej. Do tego należy wypełnić Kartę migracyjną. Karta jest podwójna (czyli po obu stronach wpisujemy to samo) – i po odprawie jedna część zostaje w paszporcie. Nie można jej zgubić – druga część zostanie zabrana przy wyjeździe; w przypadku zgubienia tego karteluszka narażamy się na kłopoty przy wyjeździe.

Po przejściu odprawy paszportowej przestawiamy auto dwadzieścia metrów dalej i zatrzymujemy się na kontroli celnej. W tym miejscu należy wypełnić (w dwóch egzemplarzach) Deklarację celną, w której wpisujemy między innymi dane naszego auta. Jedna z kart (z zaznaczonym okienkiem „wjazd”) zostaje na przejściu – drugą zabieramy ze sobą. Analogicznie jak z Kartą imigracyjną – nie wolno jej zgubić, bo narażamy się na problemy z wypuszczeniem samochodu z Białorusi.

Po odprawach (paszportowej i celnej), wypełnieniu dokumentów (proszę pamiętać o konieczności ich przechowania do momentu wyjazdu) – spokojnie wjeżdżamy na Białoruś.

Jazda samochodem po Białorusi nie jest specjalnie trudna. Ruch poza miejscowościami jest znacząco mniejszy niż w Polsce. Należy zachować czujność – kierowcy białoruscy mają czasami tendencję do wykonywania manewrów w sposób zaskakujący. W miejscowościach brakuje, z punktu widzenia kierowcy z Polski szczególnie oznakowań poziomych na jezdni – czasami, na większych skrzyżowaniach trudno się zorientować, ile pasów ruchu jest i który służy do jazdy w jakim kierunku. Ale wystarczy przyglądać się kierowcom miejscowym i spokojnie można sobie poradzić.

Grodno jest dość łatwym do jeżdżenia miastem. Oznakowania może nie są idealne – ale jest ich sporo i można się zorientować gdzie się jedzie. Różnicą są krawężniki – na Białorusi są w porównaniu z polskimi olbrzymie; nie ma szans, aby wjechać na chodnik zwyczajnym, cywilnym autem bez uszkodzenia zderzaka. Z drugiej strony to dość skutecznie zniechęca kierowców do parkowania w miejscach do tego nie przeznaczonych.

Zestawienie dokumentów, jakie należy posiadać oraz wypełnić przy przekraczaniu granicy z Białorusią.

Jadąc na granicę należy mieć:

 • Paszport
 • Ubezpieczenie NW (każdy z uczestników) na czas wyjazdu na Białoruś
 • Przepustkę na pobyt w strefie ruchu bezwizowego
 • Zieloną kartę na samochód (dokument bezpłatnie wystawiany przez każde towarzystwo ubezpieczeniowe w którym jest ubezpieczone auto)
 • Dowód rejestracyjny samochodu (w przypadku jazdy samochodem, którego właścicielem jest ktoś inny niż kierujący – dokument poświadczający notarialnie fakt dysponowania tym samochodem na czas wyjazdu)

W trakcie odprawy na przejściu po stronie białoruskiej:

 • Każdy z uczestników wypełnia Kartę migracyjną (połowę chroni przez zgubieniem; oddaje ją przy wyjeździe). Jak wygląda Karta można zobaczyć tutaj.
 • W trakcie kontroli celnej należy wypełnić (w dwóch egzemplarzach) Deklarację celną (jeden egzemplarz po opieczętowaniu zostaje u kierowcy). Dokumentu nie wolno zagubić – pozwoli na wyjazd z Białorusi bez problemów samochodem, którym przyjechaliśmy. Przykład takiego dokumentu znajduje się tutaj.

Własnym samochodem – wyjazd z Białorusi

W trakcie opuszczania Białorusi sprawdzane są zarówno paszport jak i dokumenty otrzymane przy wjeździe (Karta imigracyjna, Deklaracja celna a także Przepustka, ubezpieczenie NW, dokumenty samochodu). Kontroli może zostać poddane auto i towary w nim przewożone.

Przy wjeździe na obszar Unii Europejskiej kontroli poddawane są dokumenty podróżnych, dokumenty samochodu a można także spodziewać się kontroli bagażu, szczególnie pod kątem wwożonych alkoholi oraz wyrobów tytoniowych.

Można wjeżdżać jednym a wyjeżdżać drugim przejściem z podanych wyżej. Nie ma obowiązku powrotu tym samym przejściem, którym się dotarło na Białoruś!

Na rowerze

Na rowerze – wjazd na Białoruś

Przejścia graniczne:

 • Kuźnica BiałostockaBruzgi (Polska – Białoruś)
 • PrywałkaRajgardas (Białoruś – Litwa)
 • RudawkaLiesnaja (Polska – Białoruś) – przejście okresowe tylko w sezonie letnim

Wyjazd do strefy bezwizowej i Grodna na rowerze jest dość prosty – chociaż na samym przejściu trzeba poruszać się pomiędzy samochodami.

Po odprawie po stronie polskiej przejeżdżamy na stronę białoruską. Pierwszy etap – to wydanie „blankietu na rowerzystę (rowerzystów). Po tej kontroli otrzymujemy „blankiet” to jeden z istotnych i ważnych dokumentów, których należy pilnować (rowery nie mają numerów rejestracyjnych; na blankiecie widnieje nazwisko uczestnika). Następnie podjeżdżamy do przejścia i ustawiamy się na „czerwonym kanale” – czyli w korytarzu „dla aut” spoza państw zrzeszonych w Euroazjatyckiej Unii Celnej (Таможенный союз Беларуси, Казахстана и России)

Wpierw rowerzyści poddają się kontroli paszportowej – potrzeby jest paszport, przepustka, ubezpieczenie i wypełniona karta migracyjna. Karta jest podwójna (czyli po obu stronach wpisujemy to samo) – i po odprawie jedna część zostaje w paszporcie. Nie można jej zgubić – druga część zostanie zabrana przy wyjeździe; w przypadku zgubienia tego karteluszka narażamy się na kłopoty przy wyjeździe.

Po przejściu odprawy paszportowej przechodzimy kontrolę celną. Deklarację celną wypełniamy, jak mamy rzeczy, które zamierzamy wwieźć do Polski, a nie mają śladów użytkowania (aparaty fotograficzne, komputery, laptopy, tablety; takie, które są używane można wwozić i wywozić bez problemu).

Po odprawach (paszportowej i celnej), wypełnieniu dokumentów (proszę pamiętać o konieczności ich przechowania do momentu wyjazdu) – wjeżdżamy na Białoruś.

Jazda rowerem po białoruskich drogach nie jest specjalnie trudna. Ruch samochodów poza miejscowościami jest znacząco mniejszy niż w Polsce. Rowerzysta ma prawo do poruszania się po prawej stronie jezdni w odległości nie większej niż 1 metr od jej skraju. Przejeżdżając przez miejscowości i w Grodnie – gdzie są wyznaczone chodniki dla pieszych obowiązkiem rowerzysty jest jazda po ciągu pieszym a nie po jezdni – ale milicjanci z zasady nie podejmują interwencji w przypadku złamania tego przepisu.

Grodno jest sympatycznym ale dość trudnym do jeżdżenia miastem dla rowerów. Ilość ścieżek (w istocie są to wydzielone części chodnika) jest bardzo mała, piesi nie są zaznajomieni z rowerami, a krawężniki są tak wysokie, że się bez zdolności akrobatycznych nie da się na nie wjechać!

Zestawienie dokumentów, jakie należy posiadać oraz wypełnić przy przekraczaniu granicy z Białorusią.

Jadąc na granicę należy mieć:

 • Paszport
 • Ubezpieczenie NW (każdy z uczestników) na czas wyjazdu na Białoruś
 • Przepustkę na pobyt w strefie ruchu bezwizowego

W trakcie odprawy na przejściu po stronie białoruskiej:

 • Każdy z uczestników wypełnia Kartę migracyjną (połowę chroni przez zgubieniem; oddaje ją przy wyjeździe). Jak wygląda taka karta można zobaczyć tutaj.
 • W trakcie kontroli celnej należy wypełnić (w dwóch egzemplarzach) Deklarację celną (jeżeli jest taka potrzeba). Jak wygląda taki druk można zobaczyć tutaj.

Na rowerze – wyjazd z Białorusi

W trakcie opuszczania Białorusi sprawdzane są zarówno paszport jak i dokumenty otrzymane przy wjeździe (Karta imigracyjna, Deklaracja celna a także Przepustka, ubezpieczenie NW). Kontroli może zostać poddany rowerzysta i jego bagaż.

Przy wjeździe na obszar Unii Europejskiej kontroli poddawane są dokumenty podróżnych, a można także spodziewać się kontroli bagażu, szczególnie pod kątem wwożonych alkoholi oraz wyrobów tytoniowych.

Można wjeżdżać jednym a wyjeżdżać drugim przejściem z podanych wyżej. Nie ma obowiązku powrotu tym samym przejściem, którym się dotarło na Białoruś!

 

Transport publiczny

W przygotowaniubezwizy_autobus

© Copyright - PNB Twoja Przepustka na Białoruś