• Data wyjazdu:

  Dowolna

 • Lokalizacja

  Białoruska część
  Białowieskiej Puszczy

 • Wielkość grupy:

  min. 5 osób

 • Cena:

  150 zł

wycieczka-gupowa5osobWybrali Państwo jednodniową rowerową wycieczkę po Puszczy, z towarzyszeniem przewodnika z językiem polskim/rosyjskim do białoruskiej części Puszczy Białowieskiej – w cenie 150zł/osobę.

Minimalna liczba osób w grupie wynosi 5 osób. Nie jest konieczne posiadanie roweru – można go będzie wypożyczyć w Białowieży. Długość wycieczki jest ustalana indywidualnie z grupą – trasa do przejechania to od 30 km do 80 km. W trakcie wycieczki lub na jej początku można zmodyfikować program.

Do koszyka proszę dodać tyle osób ile będzie uczestniczyło w wycieczce. Następnie wypełniania swoich danych proszę wybrać datę przekroczenia granicy. Gdy zatwierdzicie Państwo zamówienie – na podanego e-maila przyjdą wszelkie dalsze potrzebne informacje.

PROGRAM:

Jedyną większą miejscowością w obrębie strefy ruchu bezwizowego w której można wymienić pieniądze na ruble białoruskie, zrobić zakupy odpocząć w barze lub restauracji – są Kamieniuki – taki odpowiednik Białowieży po polskiej stronie. W Kamieniukach znajdują się atrakcje przygotowane dla turystów – można – zwiedzić wolierę ze zwierzętami zamieszkującymi Puszczę, zwiedzić Muzeum Przyrody, zjeść posiłek w którejś restauracji lub barze. Po drodze pomiędzy przejściem granicznym a Kamieniukami znajduje się siedziba Dziadka Mroza (białoruski odpowiednik Świętego Mikołaja). Dla turystów w tym miejscu przygotowane są co jakiś czas specjalne wystąpienia Dziadka Mroza ze specjalnie przygotowanym programem artystycznym – aczkolwiek mówiąc szczerze jest to raczej atrakcja interesująca raczej dzieci niż osoby dorosłe.
W ramach klasycznego programu zapewniamy:

  • Przygotowanie dokumentów w celu otrzymania przepustki na wjazd do Puszczy
  • Opiekę i pomoc w trakcie przekraczania granicy z RP
  • W razie potrzeby – rower na czas wyprawy + sakwę (dodatkowo płatne)
  • Opiekę przewodnika z językiem polskim i rosyjskim w trakcie wycieczki
  • Ubezpieczenie NW na czas wyjazdu

EXTRA:

Wachlarz możliwości aranżacji programu jest dość duży, i zależy w dużej mierze od potrzeb i zapatrywań uczestników; można nastawić się na większą ilość pedałowania, po „dzikszej”, północnej części Puszczy  a do Kamieniuk dojechać na koniec lub też skoncentrować się na Kamieniukach – a tam skorzystać z różnorodnych ofert przygotowanych dla turystów (zwiedzanie Muzeum Przyrody, woliery pokazowej puszczańskich zwierząt, wykąpać się na krytym basenie, zrobić zakupy i tak dalej). Można po drodze z lub do Kamieniuk zajechać do siedziby Dziadka Mroza, wziąć udział w programie artystycznym lub ograniczyć tylko do obejrzenia całości z zewnątrz. Można odwiedzić Muzeum Narodowego Bytu i skorzystać z przygotowanych atrakcji – lub pominąć ten punkt. Jesteśmy w stanie dostosować do wymagań i znaleźć możliwie optymalne rozwiązanie. Szczegóły każdego wyjazdu dostosowujemy do sytuacji na miejscu – lub prosimy o kontakt – wtedy będziemy mogli ustalić wszystko drogą elektroniczną. Prosimy o maile na adres: pnb@naturebike.pl

Inne atrakcje możliwe do zorganizowania w trakcie imprezy:

 • Zwiedzanie siedziby Dziadka Mroza wraz z uczestnictwem w programie artystycznym
 • Zwiedzanie wolier z puszczańskimi zwierzętami
 • Zwiedzanie Muzeum Przyrody w Kamieniukach
 • Kąpiel na basenie krytym (Kamieniuki; należy mieć własny strój kąpielowy)

WAŻNE:

Każda z osób ubiegająca się o otrzymanie przepustki zobowiązana jest do wypełnienia Formularza. Proszę podawać dane zgodne z danymi w paszporcie – błędy, wpisanie informacji w innym brzmieniu niż w paszporcie uniemożliwi przekroczenie granicy.

Bardzo ważną rzeczą, ma którą szczególnie uczulamy jest prawidłowe, zgodne z wszystkimi danymi w paszporcie wypełnienie formularza. Jeżeli w paszporcie dana osoba ma dwa imiona – tak należy je wpisać we wniosku o przepustkę! Jeżeli ktoś np. używa imienia ‚Kuba” ale w paszporcie jest podane imię „Jakub” – to należy wpisać we wniosku tak jak to wygląda w paszporcie – a nie „Kuba”. Różnice, nawet jednej litery pomiędzy danymi we wniosku a danymi zawartymi w paszporcie mogą spowodować (a w rzeczywistości – na pewno spowodują) – ogromne trudności z przepuszczeniem przez granicę – a w praktyce – cofnięcie takiej osoby do Polski.

Za błędy w wypełnianiu formularza i co za tym idzie – niemożność przekroczenia granicy z powodu błędnego wypełnienia wniosku nie ponosimy odpowiedzialności i nie zwracamy wpłaconych pieniędzy za usługę.

Maksymalny czas pobytu na obszarze ruchu bezwizowego w białoruskiej części Puszczy Białowieskiej wynosi 3 dni.

O możliwość uzyskania przepustki na pobyt w strefie ruchu bezwizowego na terenie białoruskiej części Puszczy Białowieskiej mogą ubiegać się wszyscy obywatele Unii Europejskiej. Decyzje o przyznaniu lub nie Przepustki podejmują suwerenne władze Białorusi. W przypadku odmowy przez władze Białorusi wystawienia dla danej osoby przepustki – pieniądze za pośrednictwo zostaną zwrócone.

Dane osobowe podane w Formularzu zostaną wykorzystane do uzyskania przepustki na przekroczenie granicy z Białorusią w ramach ruchu bezwizowego i dla otrzymania obowiązkowego ubezpieczenia. Nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu.

© Copyright - PNB Twoja Przepustka na Białoruś