• Data wyjazdu:

  Dowolna

 • Lokalizacja:

  Grodno i okolice

 • Wielkość grupy:

  dowolna

 • Cena:

  90 zł

Wybrali Państwo samodzielną organizację do Grodna i okolic – w cenie 90zł/osoba:

Przygotujemy i przekażemy

 • Przepustkę do strefy bezwizowej – dokument w postaci pliku *.pdf do samodzielnego wydruku, który należy okazać na granicy. Na jego podstawie (a także paszportu) – można wjechać do strefy bezwizowej Grodno i Kanał Augustowski

Do koszyka proszę dodać tyle przepustek ile osób będzie przekraczało granicę. Następnie w koszyku proszę wybrać datę przekroczenia granicy. Gdy zatwierdzicie Państwo zamówienie – na podanego e-maila przysłane zostaną wszelkie dalsze potrzebne informacje.

Wypełnij formularz:

 • Każda z osób ubiegająca się o otrzymanie przepustki zobowiązana jest do wypełnienia Formularza. Proszę podawać dane zgodne z danymi w paszporcie – błędy, wpisanie informacji w innym brzmieniu niż w paszporcie uniemożliwi przekroczenie granicy.
 • Za błędy w wypełnianiu formularza i co za tym idzie – niemożność przekroczenia granicy z powodu błędnego wypełnienia wniosku nie ponosimy odpowiedzialności i nie zwracamy wpłaconych pieniędzy za usługę.

WAŻNE:

Maksymalny czas pobytu na obszarze ruchu bezwizowego w strefie Grodna wynosi 5 dni.

O możliwość uzyskania przepustki na pobyt w strefie ruchu bezwizowego na terenie wyznaczonej strefy Grodna i okolic mogą ubiegać się wszyscy obywatele Unii Europejskiej i innych krajów. Decyzje o przyznaniu lub nie Przepustki podejmują suwerenne władze Białorusi. W przypadku odmowy przez władze Białorusi wystawienia dla danej osoby przepustki – pieniądze za pośrednictwo zostaną zwrócone.

Dane osobowe podane w Formularzu zostaną wykorzystane do uzyskania przepustki na przekroczenie granicy z Białorusią w ramach ruchu bezwizowego.

Każda osoba wyjeżdżająca do Białorusi powinna wykupić ubezpieczenie (i mieć polisę przy sobie w trakcie przekraczania granicy) – koszt to ok. 10 zł. Ubezpieczenie można kupić praktycznie w dowolnej agencji ubezpieczeniowej.

© Copyright - PNB Twoja Przepustka na Białoruś