Formularz umożliwiający otrzymanie przepustki upoważniającej do przekroczenia granicy z Białorusią i pobyt na obszarze Grodna i okolic.

Uwaga: Każda z osób ubiegająca się o otrzymanie przepustki zobowiązana jest do wypełnienia Formularza. Proszę podawać dane zgodne z danymi w paszporcie – błędy, wpisanie informacji w innym brzmieniu niż w paszporcie uniemożliwi przekroczenie granicy.

Maksymalny czas pobytu na obszarze ruchu bezwizowego w strefie Grodna wynosi 5 dni.

O możliwość uzyskania przepustki na pobyt w strefie ruchu bezwizowego na terenie Grodna mogą ubiegać się wszyscy obywatele Unii Europejskiej. Decyzje o przyznaniu lub nie Przepustki podejmują suwerenne władze Białorusi. W przypadku odmowy przez władze Białorusi wystawienia dla danej osoby przepustki – pieniądze za pośrednictwo zostaną zwrócone.

Dane osobowe podane w Formularzu zostaną wykorzystane do uzyskania przepustki na przekroczenie granicy z Białorusią w ramach ruchu bezwizowego i dla otrzymania obowiązkowego ubezpieczenia. Nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu.

W sytuacji błędnego lub nieprawdziwego wpisania danych – a w efekcie niemożności przekroczenia granicy – nie ponosimy za to odpowiedzialności i nie zwracamy pobranych za usługę środków.

Możesz tez pobrać formularz i wysłać go na nasz mail – pnb@naturebike.pl

© Copyright - PNB Twoja Przepustka na Białoruś